Fıtr ata  Açılan  Sava ş
HER  ŞEY ASLINA DÖNER Dünya bir oluş, bozuluş üzerine  kuruludur. Bu kevn ve fesat hayatın asli kaidesidir. Her bozuluşun içinde bir oluş gizlidir.Ve netice itibariyle her şey tekrardan aslına döner. Bu asla dönüş sürecinde, mevcut olanın çözülüşünü hızlandırmayı amaçlayan  her türlü darbe aslında onun oluşunu biraz daha hızlandırmaktan başka bir  işe yaramamıştır. Özellikle 200  yıllık tarihimize baktığımızda bu tarihi, fıtratından uzaklaşma olarak okuyor  olsak da sünnetullah gereği oluş süreci başlamıştır. Belki 12 Eylül, fesat döneminin son darbesi olarak tarihe geçmiştir. Bu dönemden sonra  millet oluş yani kevn dönemi içine  girmiş, milletin yeniden diriliş süreci  başlamıştır. Son olarak 15 Temmuz’da milletin fıtratına savaş açanlar, yine  hesaplayamadıkları bir sonuçla  karşılaşmışlar ve milletin fıtratında  olan (sevgiliye) yaklaşma gayretini artırmışlardır. Ve bu gayret bundan sonra artarak devam edecek gibi  görünmektedir. Mostar Dergisi Ağustos 2016 Sayısı
© Copyright 2017 | Beşir Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği